Tutvustus

Collade Tolliagentuur – Euroopa Liidu idapiiril asuv  ööpäevaringselt avatud teeninduskeskus koos tollilao ja –terminaliga.

Collade Tolliagentuur asub vahetult Luhamaa piiripunktiga piirnevale alale rajatud teeninduskeskuses Luhamaa Terminal, kus lisaks tollilaole ja -terminalile, on parkla 120 parkimiskohaga veoautodele  ja 80 parkimiskohaga sõiduautodele.
Teistest tolliteenust pakkuvatest ettevõtetest eristab meid asukoht vahetult Luhamaa piiripunkti kõrval.

Ettevõttele on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud load avaliku tollilao AT/0127/EE800EE ja  tolliterminali YT/0120/EE800EE pidamiseks.

Collade Tolliagentuuri tegevuse eesmärgiks on pakkuda rahvusvahelistele autovedajatele, ekspedeerijatele ning väliskaubandusega tegelevatele ettevõtetele kvaliteetset  ja professionaalset tolliagentuuri teenuseid, samuti kaupade käitlemise ja ladustamise teenust koos tolliterminali ja tollilao poolt pakutavate võimalustega.
Lisaks kaupade füüsilisele käitlemisele kuulub meie teenustepaketti  tollidokumentide koostamine, informatsiooni ja konsultatsioonide edastamine vedajatele või  nende klientidele.

Tolliagentide  kogenud ja professionaalne meeskond tagab klientidele kiire ja tõrgeteta tolliteenuste osutamise. Aitame teid praktiliste nõuannetega kaupade klassifitseerimisel, tollimaksude arvutamisel kui ka nõutavate tollidokumentide nõuetekohasel koostamisel.  Viime läbi tolliprotseduure import-, eksport- ja transiitkaupadele, samas pakume ka tollimaakleriteenuseid, võimaldades klientidele ajapikendust tollimaksude tasumisel (käibemaks ja riigilõivud). Kokkuleppe korral tasume Maksu- ja Tolliametile kliendi nimele saabunud kaubalt tasutavad tollimaksud, mis kindlustab kauba liikumise kiiruse, väldib asjatuid kauba seisakuid ning optimeerib igakülgselt tekkida võivaid kulusid.

Luhamaa tolliterminal tolliladu